ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να ενημερωθείτε για τους συμβατικούς όρους, κάντε κλικ εδώ 

Για να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης παραπόνων της Τράπεζας κάντε κλικ εδώ

 

Για να υποβάλετε το παράπονό σας και να λάβετε το σχετικό έντυπο κάντε κλικ εδώ