Επέκταση εγγύησης

Επέκταση εγγύησης

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζετε για δύο χρόνια μετά από τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, την κάλυψη του κόστους που πιθανόν προκύψει για επεμβάσεις, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις που είναι αναγκαίες μετά από βλάβη τμημάτων του αυτοκινήτου σας.