ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Ευκαιρίες καριέρας

Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: VWBank.HR.Greece@vwfs.com  και εμείς θα το αξιολογήσουμε και θα το καταχωρήσουμε στη βάση βιογραφικών που διαθέτουμε για μελλοντική χρήση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων της Τράπεζάς μας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.